Aan de Hoofd­straat Oost in het winkel­cen­trum van Uithuizen vindt je Bij JP : een klein­schalig, infor­meel en laag­drem­pelig restau­rant en café waar je terecht­kunt voor koffie met gebak, een (h)eerlijke maal­tijd én een drankje.

In het restau­rant serveren wij alle­daagse gerechten en aan de bar in het café kun je genieten van een drankje en diverse snacks. Ook nodigen wij af en toe een leuke live­band uit.

Het restau­rant is toegan­ke­lijk voor alle leef­tijden. Voor het café geldt na 22:00 uur een mini­mum­leef­tijd van 18 jaar.

Winter­dienst­re­ge­ling vanaf 30 september

Wat houdt het in?

• We gaan vanaf 30 september open om 17:00 uur
• De lunch vervalt tijde­lijk en start weer in het voorjaar
• We gaan nog een aantal leuke acti­vi­teiten organiseren

Bij JP - Uithuizen

Nieuw - Kortingsvoucher

Wij verwel­komen u graag nogmaals in ons restau­rant. Daarom ontvangt u 10% van uw reke­ning als korting bij een volgend diner!

De Kortings­vou­cher is uitslui­tend inwis­sel­baar tijdens een diner op donderdag en tot 2 maanden na de uitgif­te­datum geldig. Wij accep­teren 1 Kortings­vou­cher per reke­ning. De maxi­male korting bedraagt € 20,00.

Agenda

Zaterdag 27 november: Ladies Night Bingo
met 3 gangen diner
Aanvang: 17:30 uur

VOL - inschrijven is niet meer mogelijk!

Bij JP - Uithuizen
Bij JP - Uithuizen

Cadeautip

Er is iemand bijna jarig of viert een jubi­leum … Er is een bijzon­dere pres­tatie gele­verd of er is een andere aanlei­ding voor een cadeau … Vaak denk je dan op het laatste moment: Wat zal ik cadeau doen?

Met de Tegoedbon voor een Etentje van Bij JP geef je zeker weten een meer dan welkom cadeau! En het beste­dings­be­drag? Dat bepaal je zelf …

Bij JP

Jakob en Petra Dijksterhuis

Hoofd­straat Oost 27
9981 AG  Uithuizen
Tele­foon: 0595 – 854 372

Openings­tijden

Wij zijn geopend van donderdag tot en met zondag vanaf 17:00 uur

Zowel aan de voor- als achter­zijde van het pand is volop gratis parkeergelegenheid.