Reser­veren

Reser­veren kan van donderdag tot en met zondag.

Diner: 17:00 - 21:00 uur

0 + 3 = ?

Let op:

Na het verzenden van het Reser­ve­rings­for­mu­lier verschijnt de melding "Je reser­ve­ring is verzonden!". Verschijnt deze melding niet? Dan zijn niet alle velden op het formu­lier (juist) ingevuld.

Wij nemen na het verzenden jouw reser­ve­ring in behan­de­ling. De reser­ve­ring is pas defi­ni­tief zodra wij deze per e-mail of tele­fo­nisch hebben bevestigd!